00. Úvaha o ikonách

Ikona je viditelný obraz neviditelného Boha.
Ikona je symbol, skrze nějž se Boží svět dostává k nám.
Ikona je kniha, která se čte a píše.
Ikona je symbol, skrze nějž Bůh sděluje sám sebe.

„Boha nikdo nikdy neviděl. Jednorozený Syn, který spočívá na srdci Otcově, ten o Něm podal zprávu.“ (Jan 1,8)

Skrze ikonu Bůh sestoupí k člověku a člověk vystoupí k Bohu.

„Ikona, která zprostředkovává obrazy z duchovního světa, umožňuje vizualizovat jsoucí duchovní osoby, ke kterým se modlíme, a tudíž nám zjednodušuje i proces poznávání těchto osob, neboť je jednodušší poznávat konkrétní reálné osoby s jednoznačnými charakteristickými rysy, než imaginární představy neuchopitelné žádnými smysly. Velmi pomáhá zvláště v počátku navázaní vztahu s Bohem. Lidstvo po pádu ztratilo schopnost nazírat Boha a Boží přítomnost v plnosti. Ikona pomáhá tuto schopnost obnovovat, vzbuzuje a udržuje v člověku jak touhu po věčné oslavě Boha tak i touhu po návratu do somu Boha Otce.“

Ikona je součástí pravoslavnícho církevního obřadu a má důležité místo také v domácím modlitebním koutku. Jako taková odpovídá plně učení pravoslavné církve a reprezentuje je. Vyjadřuje církevní pravoslavný kánon, ovšem nikoli písmem, nýbrž barvami.  Ikona je nejen uměleckým dílem, ale především místem modlitby.
  
„Krása obrazu mne vede ke kontemplaci, podobně jako louka potěší oči a jemně vlévá slávu Boží do lidské duše.“
Skrze ikonu Bůh muže darovat milost každému, kdo je ochoten ji přijmout. Ikona hovoří i k nevěřícímu, neboť skrze ni Bůh promlouvá ke každému člověku, zve ho k Sobě a otevírá mu své dveře k Domu.

Ikona se v atelieru zhotovuje převážně na základě osobní žádosti, společné domluvy a rozhovorů.

„… pakliže ve Starém zákoně může člověk Boha uslyšet, pak v Zákoně Novém jej může uzřít ….“

 

02. Ikony psané na papír (kreslicí karton)

                

02.01. Arch. Michael; velikost A4              02.02. Arch. Rafael; vel.A4                                 02.03. Arch. Gabriel; vel.A4

 

Jedná se o nové ručně zhotovené ikony, psané na kartonu;

 

                                                                                                  02.04. Sv. Magdalena (vzkříšení Ježíše Krista); vel.A3


Materiály pro zhotovení papírové ikony:

  • Podklad: kreslicí karton
  • Barvy: pigment s vajíčkem
  • Konzervace: voděodolný lak

Doba zhotovení ikony: minimálně šest měsíců (Délka psaní ikony se odvíjí od složitosti a velikosti motivu.)

Technika: Vychází z byzantské a ruské tradice, ovšem jako podklad je použit karton a zlato je nahrazeno žlutou barvou.

Styl (jazyk ikony): Je použit novgorodský a moskevský styl. Zároveň tvoří samostatnou stylovou školu.

Hotovou ikonu doporučujeme zarámovat pod sklo.
Upozornění: Nikdy si nenechte ikonu napsanou na papír přilepit na jakýmkoliv povrhem(desku apod..)! Svou ikonu byste vystavili nebezpečí možného poničení papíru i barev lepidlem.

 

 

 

 

 

 

 

 

pravoslavná ikonopiska: Mgr. Cvetomira Cvetkova
velikost ikony: od cca formátu A4

 
detail z obr. 02.01.

02.05. Arh.Michail; vel. 30/12 cm.; v osob.vlastnictví               02.06. Sbor Arh. Michaila; vel. 28/20 cm.; v osob. vlastnictví
        bez ramu; L.P. 20013                                                                                bez ramu; L.P. 2013

 

 

 

 

 

03. Ručně psané ikony na desce, I

Nové ručně zhotovené ikony v duchu technik a jazyků byzantské a bulharské tradice 10. až 14. století.

Jedná se o nové ručně zhotovené ikony, psané na desku. Na fotce vidite již vytvořené ikony,z nichž většina je v soukromém vlastnictví.

    

 

 

 

     pravoslavná ikonopiska Mgr. Milena Cvetkova
    

 

 

 
                                                                                                      
03.01.  Bohorodica Pramen Života; cca.45 cm.;

Materiály pro zhotovení ikony:

  • Podklad: a) deska (zhotovená z vysoce kvalitního dřeva, které bylo sušeno minimálně 15 až 20 let a nebylo napadeno červotočem), b) plátno (100% přírodní látka), b) levkas (křídový podklad ze speciálních přírodních materiálů nanesených v 10 až 15 vrstvách)
  • Zlato: plátkové 24-karátové (nanesené ve 2 vrstvách)
  • Barvy: pigment s vejcem
  • Konzervace: damarový lak / fermež

Doba zhotovení ikony: Podle složitosti a velikosti motivu to bývá rok.

Technika: Vychází z byzantské tradice, ale zároveň je vylepšena, a tak zaručuje trvanlivost několik set let.

Styl (jazyk ikony): Vychází z tradice bulharské a byzantské. Zároveň tvoří samostatnou stylovou školu.

 

 

03.02. Kristus Vševládce (žehnajici); LP.2012
cca 15/17 cm.; v osobním vlastictví

 

 

03.03.Bohorodica Něžná; 17/14 cm.                                                                  03.04.Bohorodica vonní květ; LP.2013

      LP.2011; v osobním vlastniství                                                                           15/15 cm; v osobním vlastnictví

 

 03.05. Bohorodica Ustavičné pomoci;                                                    03.06. Bohorodica Něžná; v osobním vlastnictví  

15/12 cm; LP.2011 v osobním vlastnictví                                                          15/12 cm; LP.2011v osobním vlastnictví

 

 

  03.07. Zvěstování; v osobním vlastnictví                                                03.08. Bohorodica Něžná, v osobním vlastnictví

            15/23 cm.; LP.2011                                                                            15/12 cm.; LP.2012

 

 03.09. Bohorodica Něžná; v osobním vlastnictví                                           03.10. Kristus- Dobrý Pastýř,ochránce žáků;

           15/23 cm.; LP. 2012                                                                       9/12 cm.; LP. 2011v osobním vlastnictví;

 

 

03.11. Sv. Mikulaš; v osobním vlastnictví                                         03.12. Kristus Vinna reva (Strom života s 12 apoštoly)

         9/12 cm.; LP. 2011                                                                         cca.20 cm.; LP.2013 v osob.vlastnictví

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04. Ručně psané ikony na desce, II

Nové, v nynější době psané Ikony zhotovené v duchu moskevskou a novgorodskou tradici 14-15 století.

Jedná se o nové ručně zhotovené ikony, psané na desku. Na fotce vidite již vytvořené ikony,z nichž většina je v soukromém vlastnictví.

 

 
 pravoslavná ikonopiska Mgr. Cvetomira Cvetkova
  doba zhotovení ikony- min. dva roky většinou i více

 Materiály pro zhotovení ikony:

Podklad- deska( zhotovená z vysoce kvalitního dřeva vyschlého 15, 20 a více let, bez červotočů)
               -plátno(100% přerodní látka)
                -levkas( křídový podklad ze speciálních přírodních materiálů nanesený v 10 až 15 vrstvách)

Zlato- plátkové 24 karátové( nanesené ve 2 až 3 vrstvách)
Barvy- pigment s vejcem
Konzervace- lak( ferniš) damarov
Doba zhotovení ikony- minimálně dva roky, většinou však více podle složitosti a velikosti motivu)
Technika- vychází z ruské tradice (mezi 14. a 15. St.), ale zároveň je rozvinutějiší a vylepšená, zaručuje trvanlivost několik set let
Styl( jazyk ikony)- vychází z novgorodské a moskevské tradici, ale zároveň tvoří samostatnou stylovou školu.

                                                                                        04.01. Bohorodica Živá květina (na fotce je jen detail);                                                                                                                v osobním vlastnictví; LP. 2004
                                                                                                                          

04.02. Kristus Spasitel (vzor Rubleva); v osobním vlastnictví;                                                   
LP.2013; cca.50x38 cm.;                                

         

                                                                                                      04.03 Bohorodica Něžná(vzor Rubleva);
                                                                                                  v osobním vlastnictví; 21x14,8 cm.; L.P..2010

   04.04. Sv.Rouška (Tvář Ježíše Krista); cca.30 cm.;
    v osob.vlastn.; LP.2005

 

 

 

                                                               04.05. Sv. Serafín Sarovský; 22/14,8 cm.
                                                                       v osobním vlastnictví; L.P. 2012;

                                                                

 

 

04.06 Sv. Metoděj; cca.50/25 cm.                                                                       04.07.Sv. Cyríl; cca.50/25 cm.
v osobním vlastn.;LP.2001                                                                                   v osobn. vlastn.; LP.2001

                                                        

 04.08. Bohorodica Něžná ( Tvář Bohorodice );                               04.08.01. Bohorodica Něžná (Tvář Bohorodice); 12,8/11,5 cm.; LP.2013; v osobním vlastnictví;                                        13/12 cm.; LP. 2012; v osobním vlastnictví
   

 

04.09. Sv. Kříž (detail z ikonostasu, vrhol ikonostasu);
          cca.50 cm.; LP.2011

 

 

04.11. Ikona Vzříšení; vel. 16 cm.; v osobním vlastnictví; LP. 2013

 

 detail                                                                                                      detail

  

detail                                                                                                        detail

 

detail                                                                                    detail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 04.12. ikonový Sv.Kříž; 100/120 cm.; s perly, zlato 2 druhy na zlacený relief rámu a pozadí; v osobním vlastnictví;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.15. Bohorodice Něžná ( Tvář Bohorodice s Kristem)

Bohorodice Něžná; 10,5/10,5 cm.; LP.2013; 

 

 

 

„Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení.“ Oscar Wilde